آگهی استخدام پرستار در مرکز درمانی

استخدام پرستار در مرکز درمانی

1398-08-01

استخدام پرستار در مرکز درمانی با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد خوش برخورد - فعال و دوره دیده در این زمینه

استخدام پرستار در مرکز درمانی با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد خوش برخورد - فعال و دوره دیده در این زمینه

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی