آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی دیهیم

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی دیهیم

1397-08-20

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی دیهیم با ساعت کار ۱۳ الی ۲۰/۳۰ با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی دیهیم با ساعت کار ۱۳ الی ۲۰/۳۰ با حقوق مکفی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی