آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-08-02

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز.مناسب افراد خوش بیان - دارای تجربه کاری بالا در این زمینه و تحصیلات دانشگاهی مرتبط

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز.مناسب افراد خوش بیان - دارای تجربه کاری بالا در این زمینه و تحصیلات دانشگاهی مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی