آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-08-01

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. مناسب افراد آشنا به برنامه های کاربردی- ترجمه متون و امور فضای مجازی

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. مناسب افراد آشنا به برنامه های کاربردی- ترجمه متون و امور فضای مجازی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی