آگهی استخدام راننده تریلی اسکانیا

استخدام راننده تریلی اسکانیا

1398-08-01

استخدام یک نفر راننده تریلی اسکانیا جهت حمل شیر با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر راننده تریلی اسکانیا جهت حمل شیر با درآمدی رضایت بخش

مشهد شاندیز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی