آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-08-01

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به امور فنی

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به امور فنی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی