آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-08-01

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد خوش بیان- آشنا به بهینه سازی متون و ادیت عکس ها

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد خوش بیان- آشنا به بهینه سازی متون و ادیت عکس ها

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی