آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1398-08-01

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت پخش ظروف یکبار مصرف با مزایا

استخدام یک نفر راننده با وانت مسقف جهت پخش ظروف یکبار مصرف با مزایا

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی