آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز

1398-08-01

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای اطلاعات کاری بالا

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای اطلاعات کاری بالا

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی