آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1398-08-01

استخدام تعدادی راننده با وانت مزدا، پیکان و نیسان جهت کار در باربری با درآمد عالی

استخدام تعدادی راننده با وانت مزدا، پیکان و نیسان جهت کار در باربری با درآمد عالی

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی