آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-30

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب برای افراد خوش برخورد-آشنا به امور گرافیکی و شبکه های اجتماعی.

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری خوب برای افراد خوش برخورد-آشنا به امور گرافیکی و شبکه های اجتماعی.

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی