آگهی استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

1398-08-01

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی .موقعیت کاری خوب برای افراد دارای سابقه کاری و آشنا به دیزاین انواع طرح ها

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی .موقعیت کاری خوب برای افراد دارای سابقه کاری و آشنا به دیزاین انواع طرح ها

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی