آگهی استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه مناصالحی

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه مناصالحی

1397-08-27

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه مناصالحی(اجاره صندلی 550 هزار تومان)

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه مناصالحی(اجاره صندلی 550 هزار تومان)

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی