آگهی استخدام آهنگساز در موسسه فرهنگی

استخدام آهنگساز در موسسه فرهنگی

1398-08-01

استخدام آهنگساز در موسسه فرهنگی جهت تکمیل مجموعه خود. افراد آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام آهنگساز در موسسه فرهنگی جهت تکمیل مجموعه خود. افراد آشنا به امور تخصصی و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی