آگهی استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی

1398-07-30

استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی . موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد - فعال و دارای تحصیلات در این زمینه

استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی . موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد - فعال و دارای تحصیلات در این زمینه

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی