آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-30

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود.برای افراد خوش برخورد- آشنا به کار با دوربین و دارای تجربه کاری مرتبط

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود.برای افراد خوش برخورد- آشنا به کار با دوربین و دارای تجربه کاری مرتبط

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی