آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-07-30

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی بیمارستان با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی بیمارستان با درآمد خوب

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی