آگهی استخدام راننده با ماشین پژو و سمند

استخدام راننده با ماشین پژو و سمند

1398-07-30

استخدام تعدادی راننده منظم با ماشین‌ پژو و سمند جهت همکاری در ارگان دولتی با مزایا

استخدام تعدادی راننده منظم با ماشین‌ پژو و سمند جهت همکاری در ارگان دولتی با مزایا

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی