آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-07-29

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر آؤاسته به صورت پاره وقت محدوده سید خندان

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر آؤاسته به صورت پاره وقت محدوده سید خندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی