آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-07-28

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صوزت تمام وقت با حقوق 2/500 م محدوده آرژانتین

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صوزت تمام وقت با حقوق 2/500 م محدوده آرژانتین

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی