آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام دو نفر منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1398-07-28

استخدام دو نفر منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک محدوده سرسبز

استخدام دو نفر منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک محدوده سرسبز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی