آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-07-28

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب و منظم وقت شناس و با انگیزه با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب و منظم وقت شناس و با انگیزه با حقوق مکفی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی