آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1398-07-27

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت شیفتی با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت شیفتی با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی