آگهی استخدام پرستار در درمانگاه

استخدام پرستار در درمانگاه

1398-07-28

استخدام پرستار در درمانگاه جهت تکمیل کادر خود هستیم. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

استخدام پرستار در درمانگاه جهت تکمیل کادر خود هستیم. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی