آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-07-28

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با درآمد مناسب برای افراد آشنا به دستگاه ها تخصصی چاپ و دارای تجربه کاری مرتبط

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با درآمد مناسب برای افراد آشنا به دستگاه ها تخصصی چاپ و دارای تجربه کاری مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی