آگهی استخدام فروشنده جهت لباس فروشی

استخدام فروشنده جهت لباس فروشی

1397-08-20

استخدام فروشنده جهت لباس فروشی به منظور دریافت اطلاعات بیشتر حضوری به آدرس صفاییه پاساژ صفاییه همکف پلاک 113 پوشاک طناز مرجعه نمایید. لطفا پیامک ارسال نکنید.

استخدام فروشنده جهت لباس فروشی به منظور دریافت اطلاعات بیشتر حضوری به آدرس صفاییه پاساژ صفاییه همکف پلاک 113 پوشاک طناز مرجعه نمایید. لطفا پیامک ارسال نکنید.

قم صفائیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی