آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-07-26

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور سایت و ادیت عکس ها

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور سایت و ادیت عکس ها

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی