آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-07-26

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود.موقعیت کاری بسیار خوب برای افراد آشنا به برنامه های تدوین و ادیت عکس

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود.موقعیت کاری بسیار خوب برای افراد آشنا به برنامه های تدوین و ادیت عکس

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی