آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری

1398-07-26

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری. آموزش های کامل برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد علاقمند و با انرژی در ارتباط باشند

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری. آموزش های کامل برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد علاقمند و با انرژی در ارتباط باشند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی