آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-07-26

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با محیط کاری پویا و شرایط خوب برای افراد خوش برخورد - مسئولیت پذیر و آشنا به کار

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با محیط کاری پویا و شرایط خوب برای افراد خوش برخورد - مسئولیت پذیر و آشنا به کار

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی