آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-07-26

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود.مناسب افراد خوش برخورد - فعال و علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود.مناسب افراد خوش برخورد - فعال و علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی