آگهی استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی سرویس

استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی سرویس

1398-07-25

استخدام تعدادی راننده با‌ خودرو جهت همکاری در تاکسی سرویس با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده با‌ خودرو جهت همکاری در تاکسی سرویس با درآمدی رضایت بخش

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی