آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-07-25

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد آشنا به نگارش حرفه ای متون و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد آشنا به نگارش حرفه ای متون و دارای روابط عمومی بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی