آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-07-25

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای دو شیفت کار. افراد خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر برای دو شیفت کار. افراد خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی