آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-07-25

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه و مزایا کاری برای افراد فعال و آشنا به امور فنی

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه و مزایا کاری برای افراد فعال و آشنا به امور فنی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی