آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-07-25

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - فعال - منظم و آشنا به امور سایت

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر. شرایط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - فعال - منظم و آشنا به امور سایت

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی