آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-07-24

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خلاق - فعال و آشنا به برنامه های تخصصی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خلاق - فعال و آشنا به برنامه های تخصصی در ارتباط باشند

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی