آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-07-24

استخدام گرافیست در شرکت مجاز. افراد دارای روابط عمومی بالا - خلاق - ماهر و درای تجربه کاری بالا در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز. افراد دارای روابط عمومی بالا - خلاق - ماهر و درای تجربه کاری بالا در ارتباط باشند

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی