آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در مجموعه معتبر

استخدام کارمند متخصص شبکه در مجموعه معتبر

1398-07-24

استخدام کارمند متخصص شبکه در مجموعه معتبر. افراد فعال-آشنا به امور فنی و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

استخدام کارمند متخصص شبکه در مجموعه معتبر. افراد فعال-آشنا به امور فنی و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی