آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه بزرگ آموزش حرفه ای زبان انگلیسی کودک اروند

استخدام منشی خانم در مجموعه بزرگ آموزش حرفه ای زبان انگلیسی کودک اروند

1398-07-24

استخدام منشی خانم در مجموعه بزرگ آموزش حرفه ای زبان انگلیسی کودک اروند با ظاهر مناسب و منظم

استخدام منشی خانم در مجموعه بزرگ آموزش حرفه ای زبان انگلیسی کودک اروند با ظاهر مناسب و منظم

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی