آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-07-24

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با درآمد و پاداش کاری بسیار خوب برای افراد فعال -آشنا به امور چاپ و دیزاین

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی با درآمد و پاداش کاری بسیار خوب برای افراد فعال -آشنا به امور چاپ و دیزاین

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی