آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-07-24

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی با درآمد خوب و بیمه برای افراد خوش برخورد - فعال و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی با درآمد خوب و بیمه برای افراد خوش برخورد - فعال و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی