آگهی استخدام منشی در موسسه علمی آموزشی فعال

استخدام منشی در موسسه علمی آموزشی فعال

1398-07-24

استخدام منشی در موسسه علمی آموزشی فعال به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته

استخدام منشی در موسسه علمی آموزشی فعال به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی