آگهی استخدام تعدادی کارمند در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری

استخدام تعدادی کارمند در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری

1398-07-24

استخدام تعدادی کارمند در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری با ظاهر مناسب و شیک با روحیه کار تیمی بالا

استخدام تعدادی کارمند در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری با ظاهر مناسب و شیک با روحیه کار تیمی بالا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی