آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت فعال

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت فعال

1398-07-24

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت فعال به صورت نیمه وقت در محیط مناسب برای بانوان

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت فعال به صورت نیمه وقت در محیط مناسب برای بانوان

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی