آگهی استخدام منشی خانم در دفتر درب ضد سرقت

استخدام منشی خانم در دفتر درب ضد سرقت

1398-07-24

استخدام منشی خانم در دفتر درب ضد سرقت به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در دفتر درب ضد سرقت به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی