آگهی استخدام منشی خانم در شرکت آواز سلامت

استخدام منشی خانم در شرکت آواز سلامت

1398-07-24

استخدام منشی خانم در شرکت آواز سلامت در محیط امن اداری با حقوق ثابت به همراه پورسانت

استخدام منشی خانم در شرکت آواز سلامت در محیط امن اداری با حقوق ثابت به همراه پورسانت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی