آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1398-07-24

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با امکان دورکاری .مناسب افراد آشنا به برنامه های کاربردی و دارای سرعت کاری بالا

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با امکان دورکاری .مناسب افراد آشنا به برنامه های کاربردی و دارای سرعت کاری بالا

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی