آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-07-24

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور تخصصی سایت

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور تخصصی سایت

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی