آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-07-24

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد آشنا به ادیت عکس ها - نگارش متون و امور فضای مجازی در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد آشنا به ادیت عکس ها - نگارش متون و امور فضای مجازی در ارتباط باشند

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی